Ange domän


← Klicka på uppdatera

grandars.ru

Webbplats analys grandars.ru

 Genereras på April 25 2016 19:03 PM

Gammal statistik? UPDATERA !


Ställningen är 46/100

SEO Innehåll

Titel

Энциклопедия Экономиста | www.Grandars.ru



Längd : 41

Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken.
Beskrivning

www.Grandars.ru – проект, который сэкономит Ваше время на получение высшего образования и укрепит Ваши знания в области экономики.



Längd : 130

Bra, din metabeskrivning innehåller mellan 70 och 160 tecken.
Nyckelord



Mycket dåligt. Vi har inte lyckats hitta några meta-taggar på din sida. Använd denna meta-tag generator, gratis för att skapa nyckelord.
Og Meta Egenskaper Den här sidan drar inte nytta utav Og. Deras taggar möjliggör sociala sökrobotar att bättre strukturera strukturera din sida. Använd denna og generatorn gratis för att skapa dom.
Rubriker
H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 29 1 0 0 0
 • [H1] Энциклопедия Экономиста!
 • [H1] Матрица Лекций
 • [H2] Экономическая теория
 • [H2] Статистика
 • [H2] Высшая математика
 • [H2] Мировая экономика
 • [H2] Бухгалтерский учет
 • [H2] Финансы
 • [H2] Маркетинг
 • [H2] Банковское дело
 • [H2] Налоги и налогообложение
 • [H2] Национальная экономика
 • [H2] Финансовый менеджмент
 • [H2] Менеджмент
 • [H2] Экономика фирмы
 • [H2] Правоведение
 • [H2] Психология
 • [H2] Медицина
 • [H2] Философия
 • [H2] Социология
 • [H2] Бизнес
 • [H2] Товароведение
 • [H2] Страхование
 • [H2] Логистика
 • [H2] Ценообразование
 • [H2] История
 • [H2] Естествознание
 • [H2] Английский язык
 • [H2] География
 • [H2] Безопасность жизнедеятельности
 • [H2] Информатика
 • [H3] TOP-20!
Bilder Vi hittade 74 bilder på denna webbsida.

74 alt attribut är tomma eller saknas. Lägg till alternativ text så att sökmotorer enklare kan förstå innehållet i dina bilder.
Text/HTML Ratio Ratio : 13%

Denna sidas förhållande mellan text till HTML-kod är lägre än 15 procent, vilket innebär att din webbplats troligen behöver mer textinnehåll.
Flash Perfekt, inga Flash-innehåll har upptäckts på denna sida.
Iframe Bra, vi upptäckte inga Iframes på den här sidan.
URL Rewrite Bra. Dina adressfält ser bra ut!
Understreck i URLen Perfekt! Inga understreck upptäcktes i din webbadress.
In-page länkar Vi hittade totalt 215 länkar inklusive 0 länk(ar) till filer



Anchor Typ Juice
  Interna Passing Juice
Функции крови Interna Passing Juice
Понятие, состав и свойства крови Interna Passing Juice
Форменные элементы крови Interna Passing Juice
Лимфоциты Interna Passing Juice
Тромбоциты Interna Passing Juice
Лейкоциты Interna Passing Juice
Эритроциты Interna Passing Juice
Гемолиз и его виды Interna Passing Juice
Состав плазмы крови. Белки плазмы крови Interna Passing Juice
Моторика желудочно-кишечного тракта Interna Passing Juice
Экономическая теория Interna Passing Juice
Микроэкономика Interna Passing Juice
Макроэкономика Interna Passing Juice
История экономических учений Interna Passing Juice
Основы экономической теории Interna Passing Juice
Статистика Interna Passing Juice
Общая теория статистики Interna Passing Juice
Экономическая статистика Interna Passing Juice
Высшая математика Interna Passing Juice
Основы линейной алгебры Interna Passing Juice
Линейное программирование Interna Passing Juice
Математический анализ Interna Passing Juice
Арифметика Interna Passing Juice
Алгебра Interna Passing Juice
Тригонометрия Interna Passing Juice
Математические методы в экономике Interna Passing Juice
Теория вероятностей Interna Passing Juice
Эконометрика Interna Passing Juice
Мировая экономика Interna Passing Juice
Основы мировой экономики Interna Passing Juice
Международная интеграция Interna Passing Juice
Страны мира Interna Passing Juice
Бухгалтерский учет Interna Passing Juice
Основы бухгалтерского учета Interna Passing Juice
Аудит Interna Passing Juice
Финансы Interna Passing Juice
Финансовая система Interna Passing Juice
Финансовая математика Interna Passing Juice
Рынок ценных бумаг Interna Passing Juice
Государственные и муниципальные финансы Interna Passing Juice
Финансовое право Interna Passing Juice
Срочный рынок Interna Passing Juice
Статистика финансов Interna Passing Juice
Маркетинг Interna Passing Juice
Основы маркетинга Interna Passing Juice
Бренд-маркетинг Interna Passing Juice
PR Interna Passing Juice
Реклама Interna Passing Juice
Товар в маркетинге Interna Passing Juice
Банковское дело Interna Passing Juice
Банковские операции Interna Passing Juice
Банки и банковская система Interna Passing Juice
Электронные расчеты Interna Passing Juice
Банковский менеджмент Interna Passing Juice
Банковское право Interna Passing Juice
Налоги и налогообложение Interna Passing Juice
Налоговая система РФ Interna Passing Juice
Налоговый менеджмент Interna Passing Juice
Национальная экономика Interna Passing Juice
Основы национальной экономики Interna Passing Juice
Институциональная экономика Interna Passing Juice
Экономика России Interna Passing Juice
Финансовый менеджмент Interna Passing Juice
Инвестиции Interna Passing Juice
Менеджмент финансов предприятия Interna Passing Juice
Риск-менеджмент Interna Passing Juice
Менеджмент Interna Passing Juice
Инновационный менеджмент Interna Passing Juice
Основы менеджмента Interna Passing Juice
Экономика фирмы Interna Passing Juice
Экономика фирмы Interna Passing Juice
Акционерное дело Interna Passing Juice
Экономический анализ Interna Passing Juice
Менеджмент фирмы Interna Passing Juice
Правоведение Interna Passing Juice
Основы права Interna Passing Juice
Гражданское право Interna Passing Juice
Предпринимательское право Interna Passing Juice
Трудовое право Interna Passing Juice
Делопроизводство Interna Passing Juice
Семейное право Interna Passing Juice
Теория государства Interna Passing Juice
Административное право Interna Passing Juice
Конституционное право Interna Passing Juice
Уголовное право Interna Passing Juice
Договорное право Interna Passing Juice
Юридическая техника Interna Passing Juice
Гражданское процессуальное право Interna Passing Juice
Психология Interna Passing Juice
Основы психологии Interna Passing Juice
Основные типологии личности Interna Passing Juice
Психические процессы и состояния Interna Passing Juice
Социальная психология Interna Passing Juice
Психология продаж Interna Passing Juice
Педагогика Interna Passing Juice
Риторика Interna Passing Juice
Медицина Interna Passing Juice
Микробиология Interna Passing Juice
Санаторно-курортное лечение Interna Passing Juice
Валеология Interna Passing Juice
Физиология Interna Passing Juice
Философия Interna Passing Juice
Основы философии Interna Passing Juice
Философия Древнего Мира Interna Passing Juice
Средние века Interna Passing Juice
Новое время Interna Passing Juice
Русская философия Interna Passing Juice
Современная философия Interna Passing Juice
Религия Interna Passing Juice
Этика Interna Passing Juice
Социология Interna Passing Juice
Основы социологии Interna Passing Juice
Общество Interna Passing Juice
Политология Interna Passing Juice
Социология труда Interna Passing Juice
Обществознание Interna Passing Juice
Культурология Interna Passing Juice
Социальная работа Interna Passing Juice
Бизнес Interna Passing Juice
Недвижимость Interna Passing Juice
Основы бизнеса Interna Passing Juice
Управление персоналом Interna Passing Juice
Управление организацией Interna Passing Juice
Коммерция Interna Passing Juice
Товароведение Interna Passing Juice
Основы товароведения Interna Passing Juice
Характеристика товаров Interna Passing Juice
Страхование Interna Passing Juice
Основы страхования Interna Passing Juice
Логистика Interna Passing Juice
Основы логистики Interna Passing Juice
Ценообразование Interna Passing Juice
Основы ценообразования Interna Passing Juice
Виды цен Interna Passing Juice
История Interna Passing Juice
История Руси Interna Passing Juice
Россия при Романовых Interna Passing Juice
История экономики Interna Passing Juice
История России Interna Passing Juice
Великие политики и историки Interna Passing Juice
Естествознание Interna Passing Juice
Концепция естествознания Interna Passing Juice
Биология Interna Passing Juice
Астрономия Interna Passing Juice
Английский язык Interna Passing Juice
Грамматика Interna Passing Juice
География Interna Passing Juice
Экономическая география Interna Passing Juice
Межотраслевые комплексы Interna Passing Juice
Природопользование Interna Passing Juice
География туризма Interna Passing Juice
География России Interna Passing Juice
Землеведение Interna Passing Juice
Безопасность жизнедеятельности Interna Passing Juice
Основы Безопасности жизнедеятельности Interna Passing Juice
Чрезвычайные ситуации Interna Passing Juice
Безопасность в туризме Interna Passing Juice
Валеология Interna Passing Juice
Информатика Interna Passing Juice
Excel 2003, 2007, 2010 Interna Passing Juice
Экономическая информационная система Interna Passing Juice
Интернет Interna Passing Juice
Экономическая теория Interna Passing Juice
Статистика Interna Passing Juice
Высшая математика Interna Passing Juice
Мировая экономика Interna Passing Juice
Бухгалтерский учет Interna Passing Juice
Финансы Interna Passing Juice
Маркетинг Interna Passing Juice
Банковское дело Interna Passing Juice
Экономика фирмы Interna Passing Juice
Правоведение Interna Passing Juice
Психология Interna Passing Juice
Философия Interna Passing Juice
Социология Interna Passing Juice
Товароведение Interna Passing Juice
Логистика Interna Passing Juice
Ценообразование Interna Passing Juice
История Interna Passing Juice
Естествознание Interna Passing Juice
Английский язык Interna Passing Juice
География Interna Passing Juice
Безопасность жизнедеятельности Interna Passing Juice
Информатика Interna Passing Juice
Арифметическая прогрессия Interna Passing Juice
Геометрическая прогрессия Interna Passing Juice
Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик Interna Passing Juice
Безработица Interna Passing Juice
Права и свободы человека и гражданина Interna Passing Juice
Виды издержек производства Interna Passing Juice
Политические режимы Interna Passing Juice
Политические партии Interna Passing Juice
Понятие и признаки государства Interna Passing Juice
Юридическая ответственность Interna Passing Juice
Глобальные экологические проблемы Interna Passing Juice
Сферы жизни общества Interna Passing Juice
Типы темперамента человека Interna Passing Juice
Вредные привычки Interna Passing Juice
Инфляция Interna Passing Juice
Штрих-код Interna Passing Juice
Политическая система Interna Passing Juice
Право собственности и другие вещные права Interna Passing Juice
Глобальные проблемы современности Interna Passing Juice
Деньги - сущность, функции и виды Interna Passing Juice
Анализ прибыли предприятия Interna Passing Juice
Резервы повышения эффективности деятельности предприятия Interna Passing Juice
Экономический анализ Interna Passing Juice
Факторный анализ Interna Passing Juice
Экономическая информация и ее анализ Interna Passing Juice
Экономические показатели Interna Passing Juice
История менеджмента Interna Passing Juice
Менеджмент Interna Passing Juice
Организация Interna Passing Juice
Концепции управления маркетингом Interna Passing Juice

SEO Nyckelord

Nyckelord Moln система экономика экономики теория история право тромбоциты менеджмент основы крови
Nyckelord Konsistens
Nyckelord Innehåll Titel Nyckelord Beskrivning Rubriker
основы 17
право 11
крови 11
менеджмент 7
экономика 6

Användbarhet

Url Domän : grandars.ru
Längd : 11
Favikon Bra, din webbplats har en favicon.
Utskriftbart Vi kunde inte hitta CSS för utskrifter.
Språk Du har inte angett språk. Använd denna meta-tag generator helt gratis för att ange språk på din webbplats.
Dublin Core Denna sida drar inte nytta utav Dublin Core.

Dokument

Doctype XHTML 1.0 Transitional
Encoding Perfekt. Din deklarerade teckenuppsättning är WINDOWS-1251.
W3C Validity Errors : 164
Varningar : 13
E-post Sekretess Varning! Minst en e-postadress har påträffats i klartext. Använd gratis antispam skydd för att dölja e-post från spammare.
Föråldrad HTML Bra! Vi har inte hittat några föråldrad HTML taggar i din HTML.
Hastighets Tips
Utmärkt, din webbplats använder inga nästlade tabeller.
Synd, din webbplats använder sig utav inline stilar.
Bra, din webbplats har få CSS-filer.
Perfekt, din webbplats har få Javascript filer
Synd, din webbplats utnyttjar inte gzip.

Mobil

Mobiloptimering
Apple Ikon
Meta Viewport Tagg
Flash innehåll

Optimering

XML Sitemap Saknas

Din webbplats saknar en XML sitemap - detta kan orsaka ett problem.

Eftersom en sitemap listar webbadresser som är tillgängliga för genomsökning och kan innehålla ytterligare information såsom din webbplats senaste uppdatering, antal förändringar och betydelsen av webbadresserna. Detta gör det möjligt för sökmotorer att på ett mer intelligent sätt genomsöka webbplatsen.
Robots.txt http://grandars.ru/robots.txt

Bra, din webbplats har en robots.txt fil.
Analytics Bra, din webbplats har ett analysverktyg.

   Google Analytics
   LiveInternet

PageSpeed Insights


59 / 100    Hastighet
  Bör Fixas:
Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:

 • http://site.yandex.net/i/form/search.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://site.yandex.net/i/form/yandex-hint.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/css/style.css (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1120/2ccc8b8da1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1121/df0eeea685.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1306/949e459ecf.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/15/043065fc3c.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1678/cf2f9d874a.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1679/69f4463506.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1808/e60f6ad7d4.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/185/c2cce8d3da.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1853/f2bf968594.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/2041/736794cfb2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/2908/5460cd35fa.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/2939/0fd5ede838.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/433/8ee1a934e2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/442/433ec264f2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/450/0db7b788f6.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5546/6890ee6ab0.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5560/98f744140d.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5566/1620dd52f9.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5568/aff3c5e51e.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5569/85e7a36f71.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5570/cfa538c8a8.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5574/f82977c2b5.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5577/ef49b3f23f.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5578/b47629647d.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/829/8803784158.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/834/a83c043157.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/893/d76083a443.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/16.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/bg_rght_col.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/bg_rght_col2.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/content-smooth-line-left.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/content-smooth-top-left.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/content-smooth-top-line.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/line.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/preview-no-img.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/spacer.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/footer/footer-line.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/gl_title_bg.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/header/header-bg-red.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/header/main_content_sheet.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/header/sprites.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/10.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/11.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/12.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/13.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/14.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/16.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/17.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/18.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/21.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/22.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/26.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/27.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/28.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/29.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/3.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/30.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/31.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/32.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/33.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/34.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/36.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/4.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/5.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/6.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/7.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/9.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • https://apis.google.com/js/plusone.js (30 minuter)
 • https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 minuter)
 • https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
 • http://www.google-analytics.com/ga.js (2 timmar)
Visa hur man fixar
  Överväg att Fixa:
Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 63,5 kB (77 % reduktion).

 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/ kan du spara 38 kB (77 % reduktion).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/css/style.css kan du spara 25,5 kB (78 % reduktion).
Visa hur man fixar
Förminska CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

Förminska CSS för följande resurser för att minska storleken med 3,5 kB (11 % reduktion).

 • Om du förminskar http://www.grandars.ru/css/style.css kan du spara 3,5 kB (11 % minskning).
Visa hur man fixar
Förminska HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

Förminska HTML för följande resurser för att minska storleken med 6,4 kB (14 % reduktion).

 • Om du förminskar http://www.grandars.ru/ kan du spara 6,4 kB (14 % minskning).
Visa hur man fixar
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten
Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

Optimera visning av CSS för följande:

 • http://www.grandars.ru/css/style.css
Visa hur man fixar
Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 5,9 kB (36 % reduktion).

 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/img/content/bg_rght_col.gif utan att förlora resurser kan du spara 2,6 kB (81 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/img/gl_title_bg.png utan att förlora resurser kan du spara 853 B (92 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5560/98f744140d.jpg utan att förlora resurser kan du spara 845 B (16 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5546/6890ee6ab0.jpg utan att förlora resurser kan du spara 840 B (18 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5577/ef49b3f23f.jpg utan att förlora resurser kan du spara 840 B (29 % minskning).
Visa hur man fixar
  4 Godkända Regler
Visa detaljer
Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.

Förminska JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att förminska JavaScript-kod.

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.


59 / 100    Användarupplevelse
  Bör Fixas:
Konfigurera visningsområdet
Sidan har inget angivet visningsområde. Det innebär att mobila enheter återger sidan på samma sätt som den skulle visas på en stationär dator, men i en skala som är anpassad efter mobilskärmen. Konfigurera ett visningsområde så att sidan kan återges korrekt på alla enheter.

Konfigurera ett visningsområde för den här sidan.

Visa hur man fixar
Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

 • Tryckytan för <input type="submit" class="yaform__submit…__submit_image"> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="/college/medic…cii-krovi.html" class="js-double-hover"></a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="/college/medic…cii-krovi.html" class="">Функции крови</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="/student/ekono…skaya-teoriya/" class="glav">Экономическая теория</a> och 33 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="/student/ekono…ikroekonomika/" class="">Микроэкономика</a> och 132 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="https://share.…ww.Grandars.ru" class="b-share__handl…btn__vkontakte"></a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
 • Tryckytan för <a href="http://www.gra…skaya-teoriya/">Экономическая теория</a> och 22 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="/student/vyssh…ogressiya.html" class=""></a> och 19 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
 • Tryckytan för <a href="/student/vyssh…ogressiya.html" class="link-lec r1">Арифметическая прогрессия</a> och 19 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Visa hur man fixar
Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Följande text på sidan återges på ett sätt som gör det svårt för vissa besökare att läsa den. Använd läsbara teckensnittsstorlekar så att dina besökare får en bättre upplevelse av sidan.

Följande textfragment har liten teckensnittsstorlek. Öka teckensnittsstorleken så att texten blir lättare att läsa.

 • www.Grandars.ru återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
 • När Система навига…о образования. och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar) final.
 • När Обновления на сайте och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 7 pixlar hög (18 CSS-pixlar) final.
 • När Состав плазмы…и плазмы крови och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 6 pixlar hög (15 CSS-pixlar) final.
 • När 2016-03-05 04:25:04 och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (12 CSS-pixlar) final.
 • När Тромбоциты - к…ите организма. och 5 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
 • När Безопасность жизнедеятельности och 28 till ritas upp på skärmen blir texten bara 7 pixlar hög (18 CSS-pixlar) final.
 • När Государственны…альные финансы och 122 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar) final.
 • När 31 ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar).
 • Предметы Grandars.ru återges bara som 6 pixlar på höjden (15 CSS-pixlar) final.
 • När Безопасность жизнедеятельности och 21 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar) final.
 • TOP-20! återges bara som 6 pixlar på höjden (15 CSS-pixlar) final.
 • När Сангвиник, хол…к и меланхолик och 19 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (12 CSS-pixlar) final.
 • När невозможна без…атью-источник. och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar).
 • När www.Grandars.ru och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar).
 • När E-mail: ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar).
 • När info@grandars.ru ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (12 CSS-pixlar).
 • När 0.070 сек. ritas upp på skärmen blir texten bara 3 pixlar hög (9 CSS-pixlar).
Visa hur man fixar
  Överväg att Fixa:
Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll är för brett för visningsområdet så att fönstret måste rullas i sidled. Gör sidan mer användarvänlig genom att anpassa storleken på innehållet till visningsområdet.

Sidans innehåll är 1 000 CSS-pixlar brett, men visningsområdet är bara 980 CSS-pixlar brett. Följande element hamnar utanför visningsområdet:

 • Elementet <div id="logo_rec"></div> hamnar utanför visningsområdet.
 • Elementet <div class="Text">Энциклопедия Э…е вещные права</div> hamnar utanför visningsområdet.
 • Elementet <div id="logo"></div> hamnar utanför visningsområdet.
 • Elementet <img src="//counter.yadr…23109494615346"> hamnar utanför visningsområdet.
Visa hur man fixar
  2 Godkända Regler
Visa detaljer
Undvik mellansidesannonser som skymmer innehållet

Det verkar inte finnas några mellansidesannonser som skymmer väsentliga delar av innehållet på sidan. Läs mer om varför det är viktigt att undvika mellansidesannonser om appinstallationer.

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika pluginprogram.


68 / 100    Hastighet
  Bör Fixas:
Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:

 • http://site.yandex.net/i/form/search.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://site.yandex.net/i/form/yandex-hint.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/css/style.css (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1120/2ccc8b8da1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1121/df0eeea685.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1306/949e459ecf.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/15/043065fc3c.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1678/cf2f9d874a.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1679/69f4463506.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1808/e60f6ad7d4.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/185/c2cce8d3da.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/1853/f2bf968594.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/2041/736794cfb2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/2908/5460cd35fa.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/2939/0fd5ede838.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/433/8ee1a934e2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/442/433ec264f2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/450/0db7b788f6.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5546/6890ee6ab0.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5560/98f744140d.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5566/1620dd52f9.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5568/aff3c5e51e.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5569/85e7a36f71.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5570/cfa538c8a8.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5574/f82977c2b5.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5577/ef49b3f23f.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5578/b47629647d.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/829/8803784158.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/834/a83c043157.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/893/d76083a443.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/16.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/bg_rght_col.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/bg_rght_col2.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/content-smooth-line-left.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/content-smooth-top-left.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/content-smooth-top-line.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/line.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/preview-no-img.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/content/spacer.gif (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/footer/footer-line.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/gl_title_bg.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/header/header-bg-red.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/header/main_content_sheet.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/header/sprites.png (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/1.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/10.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/11.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/12.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/13.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/14.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/16.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/17.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/18.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/2.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/21.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/22.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/26.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/27.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/28.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/29.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/3.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/30.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/31.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/32.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/33.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/34.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/36.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/4.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/5.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/6.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/7.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • http://www.grandars.ru/img/index/9.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 • https://apis.google.com/js/plusone.js (30 minuter)
 • https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 minuter)
 • https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
 • http://www.google-analytics.com/ga.js (2 timmar)
Visa hur man fixar
  Överväg att Fixa:
Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 63,5 kB (77 % reduktion).

 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/ kan du spara 38 kB (77 % reduktion).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/css/style.css kan du spara 25,5 kB (78 % reduktion).
Visa hur man fixar
Förminska CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

Förminska CSS för följande resurser för att minska storleken med 3,5 kB (11 % reduktion).

 • Om du förminskar http://www.grandars.ru/css/style.css kan du spara 3,5 kB (11 % minskning).
Visa hur man fixar
Förminska HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.

Förminska HTML för följande resurser för att minska storleken med 6,4 kB (14 % reduktion).

 • Om du förminskar http://www.grandars.ru/ kan du spara 6,4 kB (14 % minskning).
Visa hur man fixar
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten
Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

Optimera visning av CSS för följande:

 • http://www.grandars.ru/css/style.css
Visa hur man fixar
Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 5,9 kB (36 % reduktion).

 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/img/content/bg_rght_col.gif utan att förlora resurser kan du spara 2,6 kB (81 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/img/gl_title_bg.png utan att förlora resurser kan du spara 853 B (92 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5560/98f744140d.jpg utan att förlora resurser kan du spara 845 B (16 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5546/6890ee6ab0.jpg utan att förlora resurser kan du spara 840 B (18 % minskning).
 • Om du komprimerar http://www.grandars.ru/images/1/review/pr/5577/ef49b3f23f.jpg utan att förlora resurser kan du spara 840 B (29 % minskning).
Visa hur man fixar
  4 Godkända Regler
Visa detaljer
Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.

Förminska JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att förminska JavaScript-kod.

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.



* Resultaten är cachas i 30s. Om du har gjort ändringar på din sida vänta minst 30s innan du gör om provet.